GRAFIKER & FORMIDLER

mediegrafiker, arkitekt & voksenunderviser

OM

Seriøs formidling har været omdrejningspunktet, i de 20 år jeg har arbejdet i den grafiske branche. Som selvstændig grafiker har jeg lavet fx præsentations-, branding- og informationsmaterialer for institutionelle opgavestillere som fx Rådet for Socialt Udsatte og Sex og Samfund.

Som underviser er jeg optaget af didaktikken og læringsprocesser i sin helhed, og undervisningsmaterialer i særdeleshed.

Kontakt

SHOWCASES
BRANDING OG INFOMATERIALER

 

// Rådet for Socialt Udsatte // rapport

// Conducive space for peace // identitet
// Sex & Samfund // præventions­foldere
// Rådet for Socialt Udsatte // visuel strategi // årsrapport 2018
// Rådet for Socialt Udsatte // årsrapporter
// Mind U // logo
// Sex & Samfund // plakater for Sexlinien

// Socialministeriet // skabelondesign
// Udsætterråd // grafik // manual
// Byggeriets Innovation // dokumentations­materialer
// Inclusion by AKP-Design // salgsmaterialer
// MIRO // identitet
Strukturering, forenkling og visualisering

GRAFISK KONSULENT

Jeg har arbejdet i den grafiske branche i over 20 år, og har erfaring med alle skalatrin og niveauer, en allround grafiker. Hvilke roller jeg har udfyldt, har været afhængig af opgaver og opgavestiller og samarbejdsformer der har været ønsket.

Når man har mig på en opgave, kan man bruge mig til:

 • Overordnet ansvar og styring af opgave/projekt – helt eller delvist
 • Sparring omkring kommunikationsstrategi
 • Kreativ idéudvikling og -modning
 • At komme med løsninger som er "anderledes"
 • Humor
 • Grafisk design
 • Udvikling af konkret visuelt udtryk og – værktøjskasse
 • Sikre gode og sammenhængende kommunikationsprodukter
 • Illustration
 • Implementering
 • Undervisning
 • Evaluering

OPGAVETYPER OG METODER

”Strukturering, forenkling og visualisering” er mine omdrejningspunkter og guidelines for mit arbejde. At skære ind til benet. Både hvad angår de konkrete grafiske løsninger og arbejdsprocessen der får os derhen!

Generelt kan man sige om de opgaver jeg er involveret i, i kategorien ”seriøs formidling”, hvor opgavestillerne typisk har været institutionelle, ret ofte med en social dimension, som Rådet for Socialt Udsatte, Sex & Samfund mv.

Særligt entusiasme har jeg på udvikling af metoder til formidling af stof "som opleves svært tilgængeligt". Især i undervisning af html og css på mediegrafikeruddannelsen, har jeg haft lejlighed til at eksperimentere med metoder til læring af emner som opleves som svære/kedelige/umulige. Også her er metoderne grundlæggende: struktur, forenkling og visualisering.

SLIDES OM BASISØKONOMI
LYD ANBEFALES

UDDANNELSE BAG

Arkitektuddannelsen (2000) med et målrettet grafisk fokus, var udgangspunktet. Om man tegner huse eller plakater, er det opgaven at få form og funktion til at gå op i en højere enhed. Den kreative, men styrede, designproces samt fokus på udvikling af stram konceptuelle sammenhæng, er stadig grundpiller i mit arbejde.

Allerede på arkitektstudiet startede jeg som freelance grafiker, og arbejdede på fuld tid fra jeg blev færdig som arkitekt. Mediegrafikeruddannelsen (2006) tog jeg som supplement, den har mere fokus på den tekniske del af faget, som jeg havde brug for i mit freelancearbejde.

Undervisning indenfor de grafiske fag fyldte efterhånden mere og mere, og jeg tog Erhvervspædagogisk diplomuddannelse (2015) i forbindelse med mit arbejde som faglærer på mediegrafikeruddannelsen. Særligt opgaven med at undervise i HTML og CSS til elever, som oplever emnet som svært (og kedeligt), tog jeg som en særlig udfordring. Hvordan man formidler ”oplevet svært stof” på en måde som bliver accepteret og lært af målgruppen arbejdende jeg målrettet med i diplomuddannelsen. Et område jeg har stort fokus på i mit grafiske arbejde.

UNDERVISER

Jeg holder af at igangsætte, planlægge, coache, facilitere og motivere… Som underviser er jeg typen med højt energiniveau, højt tempo og bruger humor, som tilsammen står på en rygrad af klar struktur og klare mål.

Jeg har undervist unge voksne, på mediegrafikeruddannelsen og på forberedelseskurser til de kreative uddannelser, unge på EUD grundforløb1 og brobygning, samt voksne på AMU.

 • Digital kommunikation
 • Html og css
 • InDesign
 • Photoshop
 • Illustrator
 • Grafisk design
 • Typografi
 • Billedbehandling
 • Kommunikation
 • Officeprogrammer
 • Iværksætteri
 • Basisøkonomi
Hvis alt andet går galt
– så tegn det!

SHOWCASES
UNDERVISNINGS­MATERIALER

 

// Kvinde­økonomien // faciliterings­opgaver
// Finanserne.dk // læring for økonomiblondiner (af begge køn) // finanserne.dk
// Typografi på skærme // mediegrafiker­uddannelsen
// Webkodning // Plakat til overblik // se original
// Kodestumper & -stykker til digital­undervisning // line-k.dk/stuff
// Wearables // et skoleprojekt
// Illustrator // for skilteteknikere
// Kvinde­økonomien // slides
Det gør jo ikke noget, at dit publikum samtidig har det lidt sjovt...

KONTAKT

Line Kirketerp Koch

mail@line-k.dk

30 22 22 91